PL | ENG | RUS

WSPÓLNA WALKA PONAD GRANICAMI

WSPÓLNA WALKA PONAD GRANICAMI

Dziś nietypowo kontynujemy cykl prezentacji związków zawodowych, stowarzyszeń i grup, które prowadzą walkę z wyzyskiem Platform. Wracamy do 28 września 2023, Madryd, Hiszpania.

W tym dniu w siedzibie związku zawodowego UGT (Unión General de Trabajadores, Powszechny Związek Robotników) odbył się międzynarodowy zjazd związków zawodowych, aktywistek, aktywistów oraz wszystkich osób zaangażowanych w walkę z wyzyskiem Platform Internetowych. Nie zabrakło również przedstawicieli środowisk akademickich.

Organizatorem całości była Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, zrzeszająca 93 krajowych konfederacji związków zawodowych w 41 krajach oraz 10 europejskich federacji związków zawodowych.

więcej o spotkaniu: www.etuc.org

#zentrale_international