PL | ENG | RUS

NO DOBRA, ALE GDZIE DOWODY NA TEN WYZYSK?

NO DOBRA, ALE GDZIE DOWODY NA TEN WYZYSK?

No właśnie, gdzie one są? Zaraz, zaraz, już za moment je pokażemy.

Ale najpierw dwie ważne informacje. Pierwszy: wartość spółki Uber (notowanej na giełdzie w Nowym Jorku) w grudniu 2023 przekroczyła 120 miliardów USD. Drugi: w 2023 roku, po raz pierwszy w historii spółka osiągneła zysk, a działa od przeszło 14 lat.

A teraz dwa dwa fakty o wyzysku, i to zaplanowanym.

Pierwszy.

Fragment z oficjalnych dokumentów Uber, przygotowanych w ramach oferty publiczej spółki, opublikowane w 2019 roku: Chociaż naszym celem jest zapewnienie możliwości utrzymania zarabków porównywalnych z tymi, które są oferowane w handlu detalicznym, hurtowym, usługach restauracyjnych lub innej podobnej działalności, nadal spotykamy się z niezadowoleniem znacznej liczby kierowców z naszej platformy. (…) Jednak ponieważ naszym celem jest ograniczenie zachęt finansowych dla kierowców, co umożliwi poprawę naszych wyników finansowych, spodziewamy się, że niezadowolenie kierowców będzie ogólnie wzrastać.

Drugi.

Średnia (w ujęciu globalnym) prowizja Ubera od każdego zlecenia w czwartym kwartale 2022 rok wynosiła 31,8%. W trzecim kwartale 2023 – 40%. W tym samym czasie dział prasowy UBER’a publikował informacje, że prowizja ta wynosi 15%.

źródło obliczeń: forbes.com

#zentrale_rzeczywistosc