PL | ENG | RUS

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY KRYTYCZNIE O DYREKTYWIE

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY KRYTYCZNIE O DYREKTYWIE

20 grudnia 2023 Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała dokument roboczy poświęcony Unijnej dyrektywie o pracy platformowej.

Teraz już wiemy, ze derektywa nie zostanie wdrożona, ale dokument przygotowany przez MOP krytycznie i bardzo głęboko ją analizuje. MOP pokazuje, że nawet gdyby dyrektywa była wdrożona, to nie spełni ona wyzwań jakie stawiają Platformy wobec praw socjalnych i praw pracowniczych w Unii Europejskiej.

Dokument wprost nazywa pracę dla Platform jako w pracę “w warunkach skrajnych”, stanowiącą “test w odniesieniu do odporności istniejących norm pracy”.

Wg autorów, nawet po przyjęciu tej dyrektywy stosunki pracy nie będą wyczerpująco uregulowane, pozostawiając nie uregulowane odpowiedzi na różne kwestie prawne, takie jak pojęcie czasu pracy, prywatności w pracy oraz informowanie pracowników i ich przedstawicieli oraz konsultowanie się z nimi.

całość: www.ilo.org

#zentrale_dyrektywa