PL | ENG | RUS

BRAK DOSTĘPU DO TOALETY W XXI WIEKU?

BRAK DOSTĘPU DO TOALETY W XXI WIEKU?

Magazyn internetowy The Journal w wydaniu z 6 marca 2024 relacjonuje obrady irlandzkiej Komisji Parlamentarnej ds Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia. W tym dniu Komisja wysłuchała stanowska Teresy Hannick w sprawie warunków pracy panujących w Platformach Internetowych.

Poza ogólnie znanymi praktykami Platform i zagrożeniami z nich wynikającymi, Hannick podniosła również rzadko podnoszony ale wyjątkowo upokażający aspekt tej pracy: całkowity lub bardzo utrudniony dostęp do toalet dla pracowników Platform.

„Niestety, wciąż spotykamy się z przypadkami, w których nie wolno korzystać z toalet restauracyjnych. Jednocześnie Platformy nie zapewniają żadnej alternatywy, co w sposób oczywisty narusza prawo pracowników do godności” – powiedziała Hannick.

więcej: thejournal.ie

#zentrale_przeglad_prasy