PL | ENG | RUS

SWOBODNY DRYF DYREKTYWY

SWOBODNY DRYF DYREKTYWY

Ostatnie wewnętrzne negocjacje pomiędzy organami Unii Europejskiej w sprawie Dyrektywy o Pracy dla Platfrom Internetowych nie doprowadziły do porozumienia. W efekcie prezydencja belgijska pracuje obecnie nad nowym, uproszczonym tekstem Dyrektywy, próbując znaleźć akceptowalny kompromis. Podobno nowy tekst ma jedynie nakreślić „wspólne zasady” dotyczące domniemania zatrudnienia, a nie konkretną propozycję, pozostawiając poszczególnym krajom UE opracowanie własnych, szczegółowych kryteriów. Wspólne zasady będą obejmować cztery obszary: że należy zapewnić lepsze warunki pracy, że należy to uwzględnić w prawie krajowym, że ostateczna decyzja w sprawie ustalenia statusu zatrudnienia będzie opierać się na definicjach krajowych oraz że musi istnieć sposób, w jaki Platformy mogą obalić domniemanie zatrudnienia.

#zentrale_dyrektywa