PL | ENG | RUS

STRAJK WE FRANKFURCIE NAD MENEM

STRAJK WE FRANKFURCIE NAD MENEM

W cyklu prezentacji związków zawodowych, stowarzyszeń i grup, które prowadzą walkę z wyzyskiem Platform na świecie, dziś niemiecki Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (Związek Zawodowy Producentów Żywności, Napojów i Restauracji, NGG).

Dwa tygodnie temu [1 maja 2024] NGG zorganizowało strajk osób pracujących jako dostawcy dla Lieferando we Frankfurcie nad Menem. Leferando to Platforma należąca do Just Eat Takeaway.com, w Polsce znana jako Pyszne.pl.

Strajkujący domagali się zawarcia układu zbiorowego, podniesienia stawki minimalnej, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nocy i weekendy, oraz zapewnienia trzynastej pensji.

#zentrale_international