PL | ENG | RUS

PORTUGALIA: CZY PRACOWNICY PLATFORM SĄ ZATRUDNIENI?

PORTUGALIA: CZY PRACOWNICY PLATFORM SĄ ZATRUDNIENI?

Ciekawa sytuacja dotycząca pracowników Platform jest obecnie w Portugalii. 1 maja 2023 r. Portugalia dodała zapisy do kodeksu pracy i ustanowiła prawne domniemanie zatrudnienia w Platformach, w oparciu o sześć kryteriów. Co ważne wystarczy spełnienie tylko dwóch, aby wystąpiło właśnie domniemanie zatrudnienia. W oparciu o te zapisy, portugalska Inspekcja Pracy wniosła już do sądów pracy ponad 800 spraw przeciwko Platformom. Pierwszy wyrok zapadł 1 lutego 2024. Ważne jest, że w portugalskim prawie każdy przypadek musi być rozpatrywany oddzielnie (tak samo jak w Polsce). Na razie wyroki są różne: raz wygrywa Platforma, innym razem osoba pracująca dla Platformy. Wszystkie te wyroki są zaskarżane do wyższych instancji. I pierwsza apelacja została już rozpatrzona: sąd uznał zatrudnienie. Sąd podkreślił, że przemawia za tym kilka faktów. Po piersze sama aplikacja jest narzędziem pracy niezbędnym do prowadzenia pracy i należy ona do Platformy. Platforma również ustala minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia, kontroluje i nadzoruje wykonanie pracy oraz sprawdza jakość wykonanej pracy. Nie ma więc tu mowy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

A my zwracamy uwagę: mija ponad rok od wprowadzenia nowego prawa, a aparat państwa nadal nie daje sobie rady z Platformami. Czyli dla nas to po prostu kolejny rok wyzysku.

#zentrale_international