PL | ENG | RUS

PREZENTACJA: COLLECTIF DES LIVREURS AUTONOMES DE PARIS

PREZENTACJA: COLLECTIF DES LIVREURS AUTONOMES DE PARIS

Praca dla platform ma charakter wyzysku wszędzie, gdzie tylko platfromy się pojawią. To nie jest sprawa tylko w naszych miastach. To wyzysk na globalną skalę.
Dlatego rozpoczynamy cykl prezentacji związków zawodowych, stowarzyszeń i grup, które tą sytuację dostrzegły i prowadzą walki na całym świecie.

Dziś: Francja – Collectif des livreurs autonomes de Paris (The Paris Autonomous Deliverers’ Collective lub CLAP) to grupa paryskich kurierów – którzy wspólnie organizują się w Paryżu.

W sierpniu 2017 r. członkowie CLAP przeprowadzili serię strajków przeciwko zmianie struktury wynagrodzeń w Deliveroo z gwarantowanego minimum godzinowego na system w pełni oparty na wykonanych zleceniach. Była to dokładnie ta sama zmiana, która sprowokowała protesty londyńskich kierowców Deliveroo pod koniec 2016 r. Od tego czasu CLAP zorganizowało pracowników na platformach dostarczania żywności, rowerach i motorowerach, a ich największa akcja – masowy strajk w weekend finału Mistrzostw Świata – przyczyniła się, jak sądzą, do zamknięcia Deliveroo.