PL | ENG | RUS

MANIFEST WORKER INFO EXCHANGE

MANIFEST WORKER INFO EXCHANGE

Organizacja Worker Info Exchange opublikowała swój dziesięcio punktowy Manifest, w którym domaga się natychmiastowej poprawy sytuacji osób pracujących dla Platform. Ponieważ Platformy mają charakter globalny, to postulaty te są uniwersalne, i dotyczą praktycznie wszystkich Platform we wszystkich krajach świata gdzie działają. Poniżej publikujemy nagłówki z Manifestu, a pełną treść znajdziecie tutaj: workerinfoexchange.org


Oto 10 pilnych priorytetów dla rządu, aby zacząć chronić wszystkich pracowników – zatrudnionych i samozatrudnionych – przed algorytmicznym wyzyskiem w zepsutej brytyjskiej gospodarce opartej na zleceniach.

1. KONIEC Z DYSKRYMINACJĄ ALGORYTMICZNĄ
Zakaz stosowania nieprzejrzystej technologii algorytmicznego podejmowania decyzji oraz dynamicznego ustalania wynagrodzenia i przydzielania pracy.

2. KONIEC Z ROBO-ZWOLNIENIAMI
Zakaz stosowania algorytmicznego podejmowania decyzji w celu zwalniania, dyscyplinowania lub nakładania sankcji na pracowników. Osoby pracujące za pośrednictwem Platform Internetowych są często zwalniane w drodze decyzji algorytmicznej bez uprzedzenia i wyjaśnienia.

3. OGRANICZENIE ŚLEDZENIA PRACOWNIKÓW
Zakaz stosowania inwazyjnych systemów nadzoru, które naruszają godność pracowników.

4. PRZEJRZYSTOŚĆ FUNKCJONOWANIA ALGORYTMU W PRACY
Pracownicy muszą mieć dostęp do swoich danych osobowych oraz do sensownych wyjaśnień dotyczących algorytmicznego podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

5. ZAPEWNIENIE STATUSU ZATRUDNIENIA
Wprowadzenie jednolitego statusu zatrudnienia dla wszystkich pracowników z wyjątkiem osób, które faktycznie pracują na własny rachunek, przy czym ciężar dowodu powinien spoczywać na pracodawcy, a nie na pracowniku.

6. ZAPŁATA ZA CAŁY CZAS PRACY
Czas pracy z pełną ochroną ustawową musi trwać od momentu zalogowania pracownika aż do wylogowania, łącznie z czasem oczekiwania.

7. ROZSZERZENIE PRAW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Zagwarantowanie związkom zawodowym prawa do konsultacji i informacji na temat technologii stosowanych w miejscu pracy. Związki zawodowe muszą mieć zapewniony głos w projektowaniu, wdrażaniu i nadzorze nad sztuczną inteligencją i algorytmami w miejscu pracy.

8. OTWARTE DANE DLA PRACOWNIKÓW I SPOŁECZNOŚCI
Należy zmusić platformy do udostępniania zanonimizowanych danych dotyczących ich pracy na podstawie otwartych standardów publicznym magazynom danych w miejscach, w których działają.

9. USTANOWIĆ LIMITY POJEMNOŚCI
Konieczne jest upoważnienie władz lokalnych do ograniczenia liczby autonomicznych i obsługiwanych przez ludzi pojazdów, które platformy mogą rozmieścić na naszych ulicach w celu świadczenia usług pasażerskich i dostawczych.

10. SUROWSZE KARY I WARUNKI LICENCJI
Zarządy Platform muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie praw pracowników i praw do ochrony danych.