PL | ENG | RUS

JAK PLATFORMY ZWALNIAJĄ?

JAK PLATFORMY ZWALNIAJĄ?

Stowarzyszenie CoopCycle opisało sytuację, z którą muszą zmierzyć pracownicy Platform Internetowych we Francji.

Od tego roku działa w tym kraju Urząd ds. zatrudnionych w Platformach Interntowych (Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi, ARPE). Jego zadaniem jest m. in. dbanie o przestrzeganie praw pracowniczych i wprowadzanie układów zbiorowych gwarantujących te prawa pracownikom.

Aby zapobiec ewentualnym procesom z Urzędem, Platformy wykonały krok “wyprzedzający” i zaczeły masowo zwalniać pracowników poprzez tzw. “odłączenie”.

“Odłączenie” to nic innego jak zablokowanie dostępu do aplikacji pracownikowi. Otrzymuje on/ona automatycznego e-maila dotyczącego jego „nieprofesjonalnej” postwy w pracy zgłoszonej przez restaurację lub klienta. Alternatywnie przyczyną jest nieprzestrzeganie „rozsądnego” terminu dostawy lub nawet kwestionowanie dokumentu tożsamości pracownika. W e-mailach tych nigdy nie jest podana data ani miejsce rzekomych wydarzeń.

Bez konkretnych informacji pracownik nie jest w stanie kwestionować tej decyzji. Pamiętajmy też, że mamy dotycznienia z pracodawcą z którym NIE MA kontaktu fizycznego, pomocy telefonicznej oraz jakiegolwiek działu kadr.

Po “odłączeniu” pracownik z dnia na dzień zostaje bez środków do życia. A to pogarsza jego i tak już niestabilną sytuację życiową – miesięczne wynagrodzenie w pracy dla Platform jest znacznie niższe od obowiącującej płacy minimalnej.

#zentrale_rzeczywistosc