PL | ENG | RUS

HOLANDIA: PRACA W NOCY PŁATNA DODATKOWO

HOLANDIA: PRACA W NOCY PŁATNA DODATKOWO

W cyklu prezentacji związków zawodowych, stowarzyszeń i grup, które prowadzą walkę z wyzyskiem Platform na świecie, dziś znów wracamy do Holandii.
Prezentowany już przez nas wcześniej związek zawodowy FNV uzyskał ciekawą i bardzo korzystną dla pracowników Platform decyzję sądu.

Chodzi o to, że pracownicy supermarketów internetowych i firm kurierskich, takich jak Picnic czy Gorillas, muszą podlegać temu samemu układowi zbiorowemu pracy, co pracownicy tradycyjnych supermarketów.

W 2021 roku Platformy zawarły układ zbiorowy pracy dla sektora e-commerce w Holandii. Jednak bardzo różni się on od układu zbiorowego dla pracowników supermarketów. Na przykład pracownicy supermarketów internetowych i firm kurierskich nie byli uprawnieni do dodatków za pracę w nocy lub w niedzielę, podczas gdy pozostali pracownicy supermarketów są. Teraz dostawcy będą już za to wynagradzani dodatkowo oraz zyskają wiele innych uprawnień i zabezpieczeń socjalnych.

#zentrale_international