PL | ENG | RUS

DZIŚ KOLEJNE GŁOSOWANIE NAD PUSTĄ DYREKTYWĄ

DZIŚ KOLEJNE GŁOSOWANIE NAD PUSTĄ DYREKTYWĄ

W ostatni czwartek [8 lutego 2024] osiągnięto nowe, tymczasowe porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą UE w sprawie Dyrektywy o Pracy dla Platform Internetowych. Głosowanie państw członkowskich w sprawie nowego porozumienia odbędzie się dziś (14 lutego 2024)

Pytanie tylko – co zawiera Dyrektywa? Czy cokolwiek nam, pracownikom zmieni?

Wygląda na to, że na tym etapie pełny tekst, który ma być głosowany nie został opublikowany. Jednak z przecieków wiadomo, że znikneły wszystkie wskaźniki i progi określające domniemanie zatrudnienia. Zostały tylko wskazówki dla państw UE, żeby same te wskaźniki określiły w swoim prawodastwie krajowym.

Więc: wyszło jak zwykle. Nasze prawa, prawa pracownicze są rozmyte i nieistotne. Jedyne co nam zostało to słowa pocieszenia: mogło być dużo gorzej.

#zentrale_dyrektywa