PL | ENG | RUS

DYREKTYWA ROZWODNIONA?

DYREKTYWA ROZWODNIONA?

Od dłuższego czasu śledzimy losy Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej warunków funkcjonowania Platform Internetowych oraz regulująca warunki pracy dla nich. I kiedy poprzednia, Hiszpańska Prezydencja ogłosiła wynegocjowanie kompromisu, Rada Europy Dyrektywe odrzuciła.

Obecnie unijną prezydencje przejeła Belgia, ale już teraz Europejska Konfederacja Związków Zawodowych opublikowała ostrą krytykę nowej wersji Dyrektywy.

Już na tym etapie zostały zlokalizowa w niej dziury, które pozwolą Platformom na kontynuowanie wyzysku: uniknięcie zatrudnienia pracowników zgodnie z prawem pracy, a tym samym zadbanie o ich godne wynagrodzenie oraz ich bezpieczeństwo.

EKZZ pisze: Dyrektywa nie zapewnia ochrony pracowników, nie powstrzymuje oszukańczego wyzysku przez samozatrudnienie.

Nową wersję dyrektywy ocenili wprost: jest gorsza niż obecne status quo.

#zentrale_dyrektywa