PL | ENG | RUS

DYREKTYWA O PRACY DLA PLATFORM INTERNETOWYCH – OŚWIADCZENIE

DYREKTYWA O PRACY DLA PLATFORM INTERNETOWYCH – OŚWIADCZENIE

Oświadczenie w sprawie dalszych kroków dotyczących pracowników Platfom Internetowych z 11 marca 2024 r

Oświadczenie organizacji uczestniczących w ruchu pracowników Platfom w odpowiedzi na porozumienie UE dotyczące dyrektywy w sprawie pracy na Platformach internetowych z 11 marca. Jeśli Twoja grupa chciałaby poprzeć to oświadczenie, wyślij e-mail z nazwą organizacji, stroną internetową (lub adresem mediów społecznościowych) iraz krajem, na adres contacto(at)ridersxderechos.org.


Po 4 latach zaciętej walki prowadzonej przez oddolny aktywizm, złożony z kolektywów pracowników Platfom i związków zawodowych odnieśliśmy historyczne zwycięstwo. Dyrektywa w sprawie pracowników Platfom (ang: The Platfom Workers Directive – dalej jako PWD) została wynegocjowana w instytucjach europejskich w ramach rozmów trójstronnych i wbrew większości przeciwności została przyjęta w EPSCO (Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów) po nieoczekiwanym zwrocie Grecji i Estonii.

Dyrektywa o delegowaniu pracowników zmusi państwa członkowskie do wdrożenia w swoim ustawodawstwie krajowym domniemania zatrudnienia w przypadku pracowników Platform, w większości przypadków błędnie sklasyfikowanych jako osoby samozatrudnione pozbawione jakichkolwiek praw pracowniczych. Założenie to zapewni pracownikom prawa, takie jak ustalone/stałe/gwarantowane godziny pracy, negocjowane wynagrodzenie, płatne zwolnienie lekarskie, urlopy itp. Możliwe będzie także tworzenie związków zawodowych i negocjacje zbiorowe w celu wspólnej walki. Obowiązkiem firm będzie udowodnienie, że pracownicy prowadzą działalność na własny rachunek, zgodnie z prawem obowiązującym w każdym kraju. Do tej pory ciężar dowodu spoczywał na pracownikach, którzy musieli udowadniać swój nieprawdziwy status osoby samozatrudnionej w postępowaniach, które mogły trwać latami.

Dyrektywa reguluje również zarządzanie algorytmiczne, chroniąc pracowników przed zautomatyzowanymi decyzjami podejmowanymi przez Platformy, a także zakazując automatycznego nadzoru pracowników, a także innych zabezpieczeń cyfrowych. Środek ten nabiera pełnego znaczenia, gdy znamy skandal ujawniony przez „Tracking Exposed”, w którym wykazano, że Glovo szpiegowało swoich pracowników, nawet gdy nie korzystali z aplikacji, a firma sprzedawała dane osobom trzecim bez ich zgody.

Nasze organizacje od lat walczą z oszustwami ze strony Platfom wykorzystujących model fałszywej samozatrudnienia. Broniony przez multimilionerskie lobby model uberyzacji ma na celu zniszczenie modelu zatrudnienia i sabotaż dialogu społecznego.

Na ostatnim forum Alternatyw dla Uberyzacji, które odbyło się w lutym w Brukseli, podkreślaliśmy, że nie chodzi tu tylko o dostawców czy transport pasażerów. Chodzi także o pokojówki w hotelach, pomoce domowe, klikworkerów, sprzątaczki, moderatorów treści, ale także nauczycieli i psychologów. Model ten dotyczy obecnie większej części populacji pracującej i może potencjalnie zagrozić każdemu pracownikowi.

Świętujemy w solidarności z pracownikami, którzy zobaczą poprawę warunków pracy, ale pozostaną krytyczni i ostrożni. PWD opiera się na ustawodawstwie każdego kraju, co otwiera drzwi lobby Powemu do wpływania i zmiany ustawodawstwa na swoją korzyść, tak jak miało to miejsce już we Francji, czego dowodem jest skandal z „plikami Ubera”. Zachęcamy dziennikarzy śledczych, aby informowali nas na bieżąco o tym, jeśli lobby będzie w dalszym ciągu podważać nasze prawa i demokracje.

PWD nie określa mechanizmów kar dla tych, którzy łamią prawo. Belgia i Hiszpania są smutnym, ale dobrym przykładem. W tych dwóch krajach istnieje ustawodawstwo dotyczące domniemania zatrudnienia i przejrzystości algorytmicznej, jednak niektóre firmy nie wywiązują się z tego mandatu i działają całkowicie bezkarnie. Przepisy te nie spowodowały jak dotąd żadnych zmian w konkretnym życiu dostarczających ludzi. Oczekujemy mechanizmów kontroli i audytu władzy nad tymi spółkami.

I wreszcie, co nie mniej ważne, liczne firmy, szczególnie te z sektora dostaw, odnotowały wykładniczy wzrost dzięki wykorzystywaniu pracy osób znajdujących się w niepewnej sytuacji. Tekst dyrektywy nie uwzględnia pracy wykonywanej latami przez pracowników, często o nieuregulowanym lub nieudokumentowanym statusie. Uważamy, że za legalizację pracowników nieposiadających dokumentów odpowiada ustawodawca. Konieczne jest utworzenie ścieżek legalizacji dla osób, które ryzykowały (lub nawet straciły) życie, współpracując z przedsiębiorstwami, które je wykorzystywały przez lata.

Z zadowoleniem przyjmujemy długo oczekiwane domniemanie praw do zatrudnienia i zarządzania algorytmicznego, ale będziemy obserwować kolejne kroki firm w zakresie ustawodawstwa w każdym kraju oraz braku regulacji dotyczących pracowników nieudokumentowanych. Co więcej, z niecierpliwością czekamy na to, co będzie definiowane jako „praca na Platformie” i czy niektóre grupy nie zostaną wypchnięte poza nią, jak naprzykład moderatorzy treści czy pracownicy magazynów Amazona. Jeśli tak się stanie, zwrócimy na to uwagę.

My, jako ponadnarodowy ruch kolektywów pracowniczych, związków zawodowych, aktywistów i badaczy, będziemy bacznie przyglądać się wdrażaniu Dyrektywy o PWD oraz będziemy podejmować działania (na ulicach i w sądach) przeciwko wszelkiemu obchodzeniu naszych praw przez firmy.

COKOLWIEK SIĘ STANIE, NASZA WALKA TRWA

W imieniu grup:

Riders x Derechos (Hiszpania)

La Maison des Livreurs (Belgia)

Riders Collective (Austria)

Observatorio Trabajo, Algoritmo y Sociedad (Hiszpania)

Lieferando Workers Collective Berlin (Niemcy)

Taxi Project (Hiszpania)

Elite taxi (Hiszpania)

Fuerza independiente y sindical de trabajadores (Fist) (Hiszpania)

RiderXiDiritti (Włochy)

Deliverance Milano (Włochy)

Tourism, Entertainment and Service Workers’ Union (TEHIS) (Turcja)

Motor Courier Workers’ Association (MID) (Turcja)

Techworker Community Africa (Kenia)

Mladi plus (Słowenia)

DiPLab (Francja)

Organizacja związkowa Konfederacji Pracy zrzeszająca kurierów Pyszne.pl (Poland)

Las Kellys (Hiszpania)

CGT Riders (Hiszpania)

FO TPN by INV (Francja)

Distributed AI Research Institute (DAIR) (USA)

Weizenbaum-Institute (Niemcy)

Force Ouvrière TPN by INV (Francja)

English Language Students’ Union of Ireland (ELSU) (Irlandia)

Federatie Nederlandse Vakbeweging (Holandia)

Izquierda Sindical Sustriana (ISA) (Hiszpania)

Printemps écologique – Fédération de Syndicats (Francja)

Content Moderators Union (Kenia)

Zentrale (Polska)

Superrr Lab (Niemcy)

Labor Tech Research Network (USA)


#zentrale_international