PL | ENG | RUS

CO TO JEST PARTNER FLOTOWY?

CO TO JEST PARTNER FLOTOWY?

Specyfiką polskiego rynku Platform z usługami dostaw jest istnienie “Partnerów Flotowych”. Jest to firma, która pośredniczy pomiędzy dostawcami a Platformą. Oficjalnie, to właśnie Partner Flotowy zatrudnia dostawców, za co pobiera prowizję od nich. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne dla Platform, które w ten sposób zepchneły z siebie całą biurokracje związaną z zatrudnianiem pracowników. Jednocześnie unikają odpowiedzialności – przecież w tej sytuacji to nie Platformy są pracodawcą. Ale to jednak one są rzeczywistym zatrudniającym: to one (i tylko one!) organizują pracę, przyznają zlecenia, określają wynagrodzenie. Partnerzy po prostu wykorzystując sytuację Dostawców, oferują im swoje rzekome wsparcie (np. w otwarciu konta dostawcy w aplikacji Platformy) oraz sprzęt niezbędny do pracy. Działają często w szarej strefie, z jednej strony umożliwiając zdesperowanym ludziom podjęcie pracy, z drugiej pasożytując finansowo na ich niewiedzy oraz ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Bardzo częstą formą zatrudninienia jaką oferują Partnerzy jest “umowa wynajmu”. Dostawca oświadcza, że podnajmuje swój pojazd Partnerowi (ten, którego używa do pracy), a w zamian za to Partner płaci mu wynagrodzenie otrzymane w jego imieniu od Platformy. Oczywiście pomniejszone o prowizje, procenty i inne “koszty”: np. opłatę aktywizacyjną.

Ze względów na optymalizację podatkową oraz konieczność rozproszenia odpowiedzialności Partnerzy Flotowi często funkcjonują jako sieć spółek.

Ponieważ na rynku jest ostra konkurecja między Partnerami, oraz aby przyciągnąć kolejnych pracowników, potrafią nawet posunąć się do manipulowania informacjami o warunkach pracy i wynagrodzeniach. Często na grupach internetowych korzystają z pustych kont, aby przedstawić zarobki i warunki pracy w lepszym świetle, oraz polecić usługi tego a nie innego Partnera. A w świecie rzeczywistym organizują różnego rodzaju eventy i pikniki, które mają przyciągnąć młode osoby do pracy dla Platform.

#zentrale_rzeczywistosc